The Coffee House - Rice City Linh Đàm

Tầng G1, Tòa Nhà Trung, Rice City Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mục đích tới quán

Review quán "The Coffee House - Rice City Linh Đàm"

Nội dung đang được Ghien.cafe cập nhật 1 cách nhanh nhất

Bình luận

BẢN ĐỒ

Tìm đường đến quán

02473039079

Email hello@ghien.cafe để được hỗ trợ hoặc cập nhật thông tin quán